proces rozwodowy

Jak uzyskać rozwód?

Rozwód jest niełatwą decyzją w życiu każdego człowieka. Niestety czasami pojawiają się okoliczności powodujące, że złożenie wniosku o rozwód jest najlepszym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. Decydując się na rozwód, warto nawiązać współpracę z adwokatem, który pomoże łatwiej i szybciej przejść niezbędną procedurę. Pomoc specjalisty będzie szczególnie przydatna w momencie rozwodu z orzekaniem o winie.

Pozew o rozwód

Pierwszym krokiem, aby otrzymać sądowe orzeczenie o rozpadzie pożycia małżeńskiego, jest złożenie odpowiednio skonstruowanego wniosku w sądzie. Pozew o rozwód należy dostarczyć do sądu właściwego dla miejsca aktualnego zamieszkania jednego z małżonków. Można zrobić to osobiście, drogą pocztową, bądź za pośrednictwem zatrudnionego pełnomocnika. Adwokat rodzinny na pierwszym spotkaniu wyjaśni, jak przebiega cała procedura, oraz pomoże stworzyć odpowiedni wniosek do sądu. Reprezentując swojego klienta, podejmie próby rozmów z drugą stroną, mające na celu ustalenie sposobu podziału majątku, korzystania ze wspólnego mieszkania, czy opieki nad niepełnoletnimi dziećmi. Poczynienie takich uzgodnień, i opisanie ich w składanym pozwie, może znacząco usprawnić przebieg postępowania sądowego.

Przebieg procesu

Jeśli sąd widzi nadzieję na możliwość pogodzenia się małżonków, nierzadko kieruje ich na mediacje, które być może uchronią zwaśnione strony przed całkowitym rozpadem związku. W przypadku, gdy nie dojdzie do ugody, sąd rozpocznie postępowanie. Jeśli rozwód jest zaplanowany bez orzekania o winie, zazwyczaj wystarczy samo wysłuchanie obu małżonków, a wyrok rozwodowy zapada już na pierwszej rozprawie.

Na cięższą walkę powinni być przygotowani małżonkowie, występujący o rozwód z orzekaniem o winie. W takiej sytuacji pomoc adwokata jest wręcz niezbędna. Posiadając stosowną wiedzę i doświadczenie, pomoże on skompletować dokumentację niezbędną dla uzyskania pożądanego wyniku procesu. Profesjonalny pełnomocnik może przygotować wniosek o zabezpieczenie roszczeń o alimenty, bądź ustalenie, kto poniesie odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi.

Na sali sądowej adwokat stojąc u boku swojego klienta wesprze go, zadając stosowne pytania i formułując tezy, które będą korzystne dla reprezentowanej przez niego strony. Po ostatecznym wygłoszeniu decyzji sędziego podpowie, jak uregulować orzeczone przez sąd kwestie. Posiadając pisemne uzasadnienie wyroku, w razie potrzeby upomni i ponagli byłego już małżonka do wywiązania się ze wszystkich punktów orzeczenia.

Istotną zaletą skorzystania z usług prawnika jest wszechstronna, kompetentna pomoc w trakcie trudnego i wyczerpującego psychicznie procesu. Dodatkowo osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą wnieść do sądu wniosek o pokrycie przez przegraną stronę kosztów wynagrodzenia swojego profesjonalnego pełnomocnika.