wygląd

wyglądNie ulega wątpliwości, że wygląd pracowników ma wpływ na budowanie wizerunku firmy i wpływa na ogólne wrażenie na klientach. Z jednej strony pracodawca ma prawo do pewnego stopnia ingerować w wygląd pracowników, z drugiej strony jest to drażliwa kwestia.

Przepisy prawa

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo kwestii wyglądu pracowniczego. Z zapisów wynika jedynie, że pracownik musi wykonywać pracę starannie i sumiennie oraz stosować się do poleceń dotyczących pracy, które wydają przełożeni o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa. Pracownik ma też obowiązek przestrzegać zapisów z umowy o pracę, regulaminu pracy, jak również przyjętych zasad BHP. Innymi słowy oznacza to, że pracodawca może ingerować w wygląd pracowników o ile jest to uzasadnione rodzajem i charakterem wykonywanej pracy. W regulaminie pracy powinien znajdować się zapis o konieczności zachowania schludnego wyglądu, w tym stroju. Naruszenie takiego zapisu pozwala wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, który nie respektuje tej zasady np. ubierając się wyzywająco, nosząc niedozwolone w miejscu pracy ozdoby, wykonując wulgarny makijaż.

Dress code

Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie ujednoliconego dress code – zbioru zasad, które szczegółowo omawiają, jak ma wyglądać pracownik w miejscu pracy. Pracodawca może też zdecydować się na zakup odzieży firmowej. Odzież z własnym nadrukiem nie tylko przyczynia się do ujednolicenia wyglądu pracowników, ale jest też świetnym nośnikiem reklamowym.

Higiena

O ile strój pracowników można łatwo ujednolicić, o tyle większy problem może dotyczyć higieny pracowników, a właściwie jej braku. Pracownik, który ma problemy z utrzymaniem higieny jest uciążliwy zarówno dla klientów, jak i współpracowników. Nieprzyjemny zapach i nie respektowanie zasad higieny staje się często przyczyną niezdrowej atmosfery w pracy, powstawania plotek, wykluczenia pracownika mającego problem z utrzymaniem higieny osobistej. Najlepszą drogą do poradzenia sobie z takim problemem jest szczera rozmowa przełożonego z pracownikiem. Jeśli to nie skutkuje można oprzeć się na zapisie z kodeksu pracy o konieczności przestrzegania w miejscu pracy zasad współżycia społecznego. Na podstawie tego zapisu można wyciągnąć wobec problematycznego pracownika konsekwencje, nawet takie jak wypowiedzenie umowy o pracę.