Biuro w domu

Biuro w domu

Wiele jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce prowadzonych jest w domach ich właścicieli. W tym roku znacznie zmieniły się przepisy związane z rozliczaniem kosztów prowadzenia takiej działalności, gdy siedzibą firmy jest dom.

Dotychczasowa sytuacja

Do niedawna nie było możliwe zaliczanie kosztów eksploatacji mieszkania do kosztów prowadzenia działalności jeśli lokal mieszkalny był wykorzystywany głównie do celów osobistych. Aby wliczyć część opłat np. za czynsz i media do kosztów prowadzenia firmy należało wydzielić minimum jedno pomieszczenie na potrzeby firmy. W momencie prowadzenia firmy we własnym lokalu mieszkalnym bez wydzielonych pomieszczeń problematyczne jest ustalenie które wydatki i opłaty są związane z funkcjonowaniem firmy, a które z osobistymi opłatami.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił nowe podejście do obowiązujących przepisów. Podkreślił, że nie trzeba wydzielać odrębnego pomieszczenia na biuro firmy, gdyż rozliczenie kosztów nie jest od tego uwarunkowane. Jednocześnie zaznaczył, że to właściciel działalności gospodarczej ma obowiązek określić wysokość kosztów związanych z uzyskaniem przychodu w stosunku do wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu, który służy również do celów mieszkalnych. W tym wypadku zakres ten powinien być mniejszy niż zakres wydatków ponoszonych na opłaty związane z wykorzystaniem mieszkania w celach prywatnych. Biuro rachunkowe może więc wliczać opłaty za mieszkanie w koszty prowadzenia działalności, ale jednocześnie podatnik musi móc udowodnić, że wpisane wydatki rzeczywiście mają związek z uzyskiwanymi przychodami.

Ułatwienie dla drobnych przedsiębiorców

Bez wątpienia wydana interpretacja przepisów jest bardzo korzystna dla wszystkich drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność w swoim lokalu mieszkalnym. Jednocześnie możliwość utrzymania prywatnego charakteru mieszkania bez wydzielania odrębnego pomieszczenia na cele firmowe, wiąże się z utrzymaniem podatku za nieruchomość wykorzystywaną w celach mieszkalnych. Jest to ważne, ponieważ podatek ten jest niższy niż podatek za lokal wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej.